Dezvoltarea e-Infrastructurii ACADEMICA pentru Știința Deschisă în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru
10/RESINFRA
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii2020-01-01 - 2018-12-31
2017
Rezultatele proiectului vor include crearea furnizorului de identitate şi servicii în baza unei e-Infrastructuri consolidate, sigure, fiabile, disponibile 24/24. Se vor implementa noi metode de automatizare a procesului de configurare a e-infrastructurii, ce ţin de crearea providerilor de identitate şi managementul ulterior al utilizatorilor de către personalul instruit. Totodată prin aderarea la e-Infrastructurile europene și facilitarea adoptării practicilor Științei Deschise la nivel național, prin schimb de cunoștințe cu organizații internaționale, se vor crea premise pentru implementarea metodologiilor noi în activitățile de cercetare și de evaluare a cercetării (noi metodologii scientometrice, webmetrice și altmetrice) și fortificarea capacităților inovaționale atât ale IDSI, cât și ale altor organizații de CDI naționale. Prin dezvoltarea, operaționalizarea, extinderea și mentenanța e-Infrastructurii naționale în srijinul Științei Deschise, IDSI va promova practicile de cercetare bazate pe TIC. E-Infrastructura creată va contribui la consolidarea capacităţilor TIC din cadrul instituţiilor CDI, instituțiilor educaționale și de cultură, facilitând astfel accesul sigur și securizat al utilizatorilor, în baza providerului de identitate, la diverse resurse şi servicii disponibile la nivel naţional şi European, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. E-Infrastructura creată va contribui semnificativ la schimbul de cunoștințe, experiență, metodologii și bune practici între domenii și discipline pe plan național și internațional. Promovarea practicilor Științei Deschise va facilita adoptarea și implementarea politicilor de acces deschis în instituțiile naționale, implementarea principiilor și practicilor accesului deschis în ciclul de cercetare existent, și, nu în ultimul rând, va aduce o contribuție semnificativă la respectarea prevederilor de acces deschis, impuse de CE în cadrul proiectelor H2020. Este de remarcat experiența IDSI de cercetare în TIC și furnizare a serviciilor/sistemelor comunității academice, crearea şi gestionarea Instrumentului Bibliometric Național (www.ibn.idsi.md) – cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole din revistele științifice naționale (peste 50.000 publicații); a EXPERT online (www.expert.idsi.md) – sistem informatic pentru depunerea şi evaluarea online a propunerilor de proiecte/programe din sfera CDI; organizarea transmisiunilor online a evenimentelor științifice, culturale și educaționale (www.idsi.md/tv), gestionarea eficientă a e-Infrastructurii ACADEMICA și alte peste 45 sisteme informatice. În baza acestor experienţe, abilităţi şi în conformitate cu cele mai bune practici echipamentul ce se propune a fi procurat în cadrul proiectului dat va fi valorificat efficient. Conformarea IDSI cu standardele internaționale ISO menționate mai sus este o dovadă a siguranței în capacitatea de utilizare a metodelor și instrumentelor de lucru, în concordanţă cu bunele practici recunoscute și standardizate la nivel internațional, relevante instituțiilor CDI din țară.
2018
Rezultatele proiectului vor include crearea furnizorului de identitate şi servicii în baza unei e-Infrastructuri consolidate, sigure, fiabile, disponibile 24/24. Se vor implementa noi metode de automatizare a procesului de configurare a e-infrastructurii, ce ţin de crearea providerilor de identitate şi managementul ulterior al utilizatorilor de către personalul instruit. Totodată prin aderarea la e-Infrastructurile europene și facilitarea adoptării practicilor Științei Deschise la nivel național, prin schimb de cunoștințe cu organizații internaționale, se vor crea premise pentru implementarea metodologiilor noi în activitățile de cercetare și de evaluare a cercetării (noi metodologii scientometrice, webmetrice și altmetrice) și fortificarea capacităților inovaționale atât ale IDSI, cât și ale altor organizații de CDI naționale. Prin dezvoltarea, operaționalizarea, extinderea și mentenanța e-Infrastructurii naționale în srijinul Științei Deschise, IDSI va promova practicile de cercetare bazate pe TIC. E-Infrastructura creată va contribui la consolidarea capacităţilor TIC din cadrul instituţiilor CDI, instituțiilor educaționale și de cultură, facilitând astfel accesul sigur și securizat al utilizatorilor, în baza providerului de identitate, la diverse resurse şi servicii disponibile la nivel naţional şi European, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. E-Infrastructura creată va contribui semnificativ la schimbul de cunoștințe, experiență, metodologii și bune practici între domenii și discipline pe plan național și internațional. Promovarea practicilor Științei Deschise va facilita adoptarea și implementarea politicilor de acces deschis în instituțiile naționale, implementarea principiilor și practicilor accesului deschis în ciclul de cercetare existent, și, nu în ultimul rând, va aduce o contribuție semnificativă la respectarea prevederilor de acces deschis, impuse de CE în cadrul proiectelor H2020. Este de remarcat experiența IDSI de cercetare în TIC și furnizare a serviciilor/sistemelor comunității academice, crearea şi gestionarea Instrumentului Bibliometric Național (www.ibn.idsi.md) – cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole din revistele științifice naționale (peste 50.000 publicații); a EXPERT online (www.expert.idsi.md) – sistem informatic pentru depunerea şi evaluarea online a propunerilor de proiecte/programe din sfera CDI; organizarea transmisiunilor online a evenimentelor științifice, culturale și educaționale (www.idsi.md/tv), gestionarea eficientă a e-Infrastructurii ACADEMICA și alte peste 45 sisteme informatice. În baza acestor experienţe, abilităţi şi în conformitate cu cele mai bune practici echipamentul ce se propune a fi procurat în cadrul proiectului dat va fi valorificat efficient. Conformarea IDSI cu standardele internaționale ISO menționate mai sus este o dovadă a siguranței în capacitatea de utilizare a metodelor și instrumentelor de lucru, în concordanţă cu bunele practici recunoscute și standardizate la nivel internațional, relevante instituțiilor CDI din țară.
2019
Rezultatele proiectului vor include crearea furnizorului de identitate și servicii în baza unei e-Infrastructuri consolidate, sigure, fiabile, disponibile 24/24. Se vor implementa noi metode de automatizare a procesului de configurare a e-infrastructurii, ce țin de crearea providerilor de identitate și managementul ulterior al utilizatorilor de către personalul instruit. Totodată prin aderarea la e-Infrastructurile europene și facilitarea adoptării practicilor Științei Deschise la nivel național, prin schimb de cunoștințe cu organizații internaționale, se vor crea premise pentru implementarea metodologiilor noi în activitățile de cercetare și de evaluare a cercetării (noi metodologii scientometrice, webmetrice și altmetrice) și fortificarea capacităților inovaționale atât ale IDSI, cât și ale altor organizații de CDI naționale. Prin dezvoltarea, operaționalizarea, extinderea și mentenanța e-Infrastructurii naționale în sriginul Științei Deschise, IDSI va promova practicile de cercetare bazate pe TIC. E-Infrastructura creată va contribui la consolidarea capacităților TIC din cadrul instituțiilor CDI, instituțiilor educaționale și de cultură, facilitând astfel accesul sigur și securizat al utilizatorilor, în baza providerului de identitate, la diverse resurse și servicii disponibile la nivel național și European, în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. E-Infrastructura creată va contribui semnificativ la schimbul de cunoștințe, experiență, metodologii și bune practici între domenii și discipline pe plan național și internațional. Promovarea practicilor Științei Deschise va facilita adoptarea și implementarea politicilor de acces deschis în instituțiile naționale, implementarea principiilor și practicilor accesului deschis în ciclul de cercetare existent, și, nu în ultimul rând, va aduce o contribuție semnificativă la respectarea prevederilor de acces deschis, impuse de CE în cadrul proiectelor H2020.
2017
1000.0
2018
0.0
2017
126.87
2018
0.0