Fortificarea capacităților Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul IPM prin conexiune la Infrastructura de Cercetare Europeană.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Toderaş Ion Chiril
01/CE
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Materiale, tehnologii şi produse inovative2016-01-01 - 2016-01-01
2015
În rezultatul proiectului propus va fi atins scopul de fortificare a capacităților Centrului de Cercetare a Invaziilor Biologice în domeniul controlului biologic și IPM. În premieră va avea loc aderarea CCIB la Infrastructura de Cercetare Europeană MIRRI (Microbial Resource Research Infrastructure). Pentru prima dată vor fi mobilizate și coordinate eforturile comunității științifice naționale interesate în IPM și create grupurile de lucru pe domenii. Desfășurarea proiectului va servi drept fundament pentru consolidarea eforturilor în vederea lansării apelurilor în cadrul programului Horizon 2020. În exclusivitate va fi pregătită platforma pentru crearea unei rețele regionale de interes pan-european ”East-European IPM Research Network”.
2015
500.0
2015
0.0