Studiu politologico - sistemic al bioeticii și securității umane

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sprincean Serghei Leonid
16.00059.06.11M
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Proiecte pentru editarea monografiei ştiinţifice
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii2016-04-01 - 2017-04-01
2016
Studiul politologico-sistemic al bioeticii și securității umane va aborda problematica bioetică și cea securității umane din perspectivă politologică, va analiza comparativ și sistemic diverse aspecte sociocivilizaţionale şi evoluţia modelelor socioculturale ale bioeticii în coraport cu cele mai semnificative procese sociopolitice. În cadrul studiului de faţă, care posedă un caracter interdisciplinar realizând conexiunea dintre științele vieții și cele sociale și politice, se întreprinde pentru prima dată tentativa de a fundamenta din punct de vedere teoretic şi metodologic, obiectul de studiu şi principalele elemente caracteristice ale unei noi discipline de cercetare – bioetica politică, care se concentrează asupra investigaţiei diverselor aspecte referitoare la conexiunea dintre factorului politic și de securitate cu problematica bioetică, vizează procesul de bioetizare a sistemului asigurării securității umane, a fenomenelor şi proceselor politice, socio-decizionale şi doctrinar-ideologice. În rezultatul cercetării vor fi identificate un șir de abordări noi, sintetice, inter- și pluridisciplinare, dar şi domenii noi de cercetare, menite să contribuie la eficientizarea şi optimizarea procesului global de depăşire a crizei mondiale polidimensionale prin bioetizarea domeniului politic și a mecanismelor de asigurare a securității şi racordarea eforturilor clasei politice şi a instituţiilor socio-politice la procesul global de depăşire a crizei globale şi asigurarea securităţii dezvoltării sustenabile a umanităţii în ansamblu, dar și a securității individuale a persoanei. Rezultatele obţinute în cadrul studiului vor putea fi utilizate de către factorii de decizie din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, din Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului etc. în procesul de estimare a principalelor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa, atât a securităţii cetățeanului din Republica Moldova, cât și a securității globale, regionale şi naţionale (de stat). Metodologia bioetică de conceptualizare și estimare a riscurilor și amenințărilor la adresa securității umane va putea fi folosită în elaborarea unor politici şi strategii eficiente pentru contracararea întregului set de probleme globale ce se manifestă la nivelul individului uman.
2016
Studiul politologico-sistemic al bioeticii și securității umane va aborda problematica bioetică și cea securității umane din perspectivă politologică, va analiza comparativ și sistemic diverse aspecte sociocivilizaţionale şi evoluţia modelelor socioculturale ale bioeticii în coraport cu cele mai semnificative procese sociopolitice. În cadrul studiului de faţă, care posedă un caracter interdisciplinar realizând conexiunea dintre științele vieții și cele sociale și politice, se întreprinde pentru prima dată tentativa de a fundamenta din punct de vedere teoretic şi metodologic, obiectul de studiu şi principalele elemente caracteristice ale unei noi discipline de cercetare – bioetica politică, care se concentrează asupra investigaţiei diverselor aspecte referitoare la conexiunea dintre factorului politic și de securitate cu problematica bioetică, vizează procesul de bioetizare a sistemului asigurării securității umane, a fenomenelor şi proceselor politice, socio-decizionale şi doctrinar-ideologice. În rezultatul cercetării vor fi identificate un șir de abordări noi, sintetice, inter- și pluridisciplinare, dar şi domenii noi de cercetare, menite să contribuie la eficientizarea şi optimizarea procesului global de depăşire a crizei mondiale polidimensionale prin bioetizarea domeniului politic și a mecanismelor de asigurare a securității şi racordarea eforturilor clasei politice şi a instituţiilor socio-politice la procesul global de depăşire a crizei globale şi asigurarea securităţii dezvoltării sustenabile a umanităţii în ansamblu, dar și a securității individuale a persoanei. Rezultatele obţinute în cadrul studiului vor putea fi utilizate de către factorii de decizie din cadrul Serviciului de Informații și Securitate, din Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului etc. în procesul de estimare a principalelor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa, atât a securităţii cetățeanului din Republica Moldova, cât și a securității globale, regionale şi naţionale (de stat). Metodologia bioetică de conceptualizare și estimare a riscurilor și amenințărilor la adresa securității umane va putea fi folosită în elaborarea unor politici şi strategii eficiente pentru contracararea întregului set de probleme globale ce se manifestă la nivelul individului uman.
2016
15.0
2016
0.0