Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cereteu Igor Ion
16.00059.06.09M
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte pentru editarea monografiei ştiinţifice
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţii2016-04-01 - 2017-04-01
2016
Proiectul urmărește scopul, prin publicarea acestui catalog, de a include în circuitul științific tezaurul de carte veche românească, aflată în bibliotecile mănăstirești din Republica Moldova. Este prima încercare de valorificare sub formă de catalog a patrimoniului bibliofil mănăstiresc în istoriografia din Republica Moldova. Originalitatea acestei lucrări reiese, mai întâi de toate, din descrierea fiecărui exemplar și transliterarea însemnărilor manuscrise de pe cărți. Conținutul lucrării are un caracter interdisciplinar deoarece implică cunoștințe profunde în istorie, bibliografie, paleografie, teologie, artă și alte domenii științifice. Promovarea proiectului prin pagina web a Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei (www.bsclupan.asm.md) și a Academiei de Științe a Moldovei (www.asm.md) Volumul va fi lansat la Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei și în cadrul Institutului de Istorie a AȘM. De asemenea, preconizăm prezentarea cărţii în cadrul Salonului Internaţional de Carte, desfășurat anual. Tirajul va fi distribuit în bibliotecile din Republica Moldova și România, specialiștilor în domeniu, mănăstirilor deținătoare de carte veche, altor instituții religioase, facultăților de istorie, biblioteconomie și teologie.
2016
Proiectul urmărește scopul, prin publicarea acestui catalog, de a include în circuitul științific tezaurul de carte veche românească, aflată în bibliotecile mănăstirești din Republica Moldova. Este prima încercare de valorificare sub formă de catalog a patrimoniului bibliofil mănăstiresc în istoriografia din Republica Moldova. Originalitatea acestei lucrări reiese, mai întâi de toate, din descrierea fiecărui exemplar și transliterarea însemnărilor manuscrise de pe cărți. Conținutul lucrării are un caracter interdisciplinar deoarece implică cunoștințe profunde în istorie, bibliografie, paleografie, teologie, artă și alte domenii științifice. Promovarea proiectului prin pagina web a Bibliotecii Științifice Centrale „A. Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei (www.bsclupan.asm.md) și a Academiei de Științe a Moldovei (www.asm.md) Volumul va fi lansat la Biblioteca Științifică Centrală „A. Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei și în cadrul Institutului de Istorie a AȘM. De asemenea, preconizăm prezentarea cărţii în cadrul Salonului Internaţional de Carte, desfășurat anual. Tirajul va fi distribuit în bibliotecile din Republica Moldova și România, specialiștilor în domeniu, mănăstirilor deținătoare de carte veche, altor instituții religioase, facultăților de istorie, biblioteconomie și teologie.
2016
25.0
2016
0.0