Proiectarea, producerea şi încercarea combinatorului multifuncţional pentru prelucrarea solului KSPS8

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Boaghii Ion Vasile
15.824.02.200T
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
"MOLDAGROTEHNICA" S.A.
2015
"MOLDAGROTEHNICA" S.A.
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Materiale, tehnologii şi produse inovativeTransfer tehnologic2020-01-01 - 2015-12-31
2015
Va fi proiectat combinatorul multifuncțional pentru prelucrarea solului KSPS8. Va fi asamblat primul exemplar experimental și testat în condiții de câmp și la Î.S. „Stația de Stat de Încerca- rea Mașinilor”. Va fi înregistrat obiectul de proprietate intelec- tuală (marca de înregistrare a combinatorului şi procedeul de prelucrare a solului cu combinator multifuncţional) la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Vor fi produse în serie și comercializate 5 combinatoare multifuncționale KSPS8.
2015
670.8
2015
853.1