Tehnici moderne de procesare avansată a imaginilor cu aplicare în imagistica medicală.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Burţeva Liudmila Victor
15.820.18.02.02/B
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeAplicativ2015-04-01 - 2016-12-31
2015
Va fi elaborată baza de date cu imagini ce conţin frontiere in- vizibile. Va fi propus setul de metode pentru organizarea calculelor în baza paradigmei calculelor moleculare
2016
Va fi determinată metoda adecvată, bazată pe paradigma calcului cu membrane în vederea aplicării metodei gradientului generalizat la depistarea semnelor textelor în imaginile medicale. Va fi dezvoltat setul de biblioteci pentru implementarea la CÎP a metodei determinate.
2015
50.0
2016
75.0
2015
0.0
2016
0.0