Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească (anii 1940-1941, 1944-1953). Cercetări în localitățile din sudul Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Postică Elena
15.857.06.01F
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Proiecte din cadrul programelor de stat
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2020-01-01 - 2016-12-31
2015
Vor fi realizate cercetări de teren în localităţile din raioanele din sudul Republicii Moldova (Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Hânceşti, Leova, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, UTA Găgăuzia). Va efectuată colectarea, descifrarea, stocarea şi sistematizarea materi- alului de teren în arhiva digitală a memoriilor şi mărturiilor documen- tare ale victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldoveneas- că în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953. Va fi realizată cercetarea şi publicarea memoriilor şi studiilor referi- toare la memoria primilor ani de ocupaţie sovietică şi etapele insta- urării regimului totalitar-comunist în RSSM în perioada anilor 1940- 1941, 1944-1953 într-un volum de mărturii, memorii, documente (20 coli de autor)
2016
Realizarea cercetărilor de teren în raioanele din sudul republicii (Anenii Noi, Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Hânceşti, Leova, Şoldăneşti, Ştefan Vodă, Taraclia, UTA Găgăuzia) în scopul identificării şi colectării materialului memorial, sistematizării acestui material în arhiva digitală a memoriilor şi mărturiilor documentare ale victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941,1944-1953.Valorificarea rezultatelor cercetărilor prin: editarea unui volum de mărturii, memorii şi documente, organizarea unei mese rotunde.
2015
160.0
2016
160.0
2015
0.0
2016
0.0