Electrostimularea sfincterului esofagian inferior cu microstimulator implantat încărcabil prin transfer de energie fără fir la pacienți cu boala de reflux gastro-esofagian

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ungureanu Sergiu Nicolai
15.817.04.19A
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va efectua elaborarea prototipului funcţional de microstimulator al sfincterului esofagian inferior și crearea modelului nou de studiu clinic al efectelor electrostimulării sfincterului esofagian inferior. Vor fi obţinute date ştiinţifice privind efectul diferitor regimuri de electro- stimulare asupra tonusului SEI la pacienţii cu boala de reflux gastro-esofagian prin realizarea unui studiu clinic în cadrul secției chirurgie generală IMSP Spitalul Clinic Republican.
2016
Elaborarea prototipului funcţional de microstimulator al sfincterului esofagian inferior.Crearea modelului nou de studiu clinic al efectelor electrostimulării sfincterului esofagian inferior.Obţinerea datelor ştiinţifice privind efectul diferitor regimuri de electrostimulăre asupra tonusului SEI la pacienţii cu boala de reflux gastro-esofagian prin realizarea unui studiu clinic în cadrul secției Chirurgie Generală IMSP SCR.
2017
Crearea modulului de încărcare fără fir pentru dispozitiv de electrostimulare al joncțiunii eso-gastrice confecționat la etapele precedente. Obținerea datelor științifice bazate pe studiile experimentale la mamifere mari privind siguranța și efectele fiziologice ale electrostimulării a joncțiunii esogastrice cu dispozitivul implantabil elaborat.
2015
257.5
2016
270.0
2017
330.5
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0