Managementul durabil a ecosistemelor agricole cu culturi de câmp pe cernoziomul tipic din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Boincean Boris Pavel
15.817.05.12F
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
BiotehnologieFundamental2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Vor fi obţinute date experimentale cu privire la rolul diferitor premergă- tori în obţinerea producţiei grâului de toamnă, în experienţele de câmp de lungă durată. Va fi estimat efectul asolamentului pentru o serie de culturi de câmp (grâu de toamnă, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb la boabe). Va fi determinat nivelul optim de saturare a asolamentului cu diferite culturi, inclusiv prăşitoare. Experienţele de câmp de lungă durată cu diferite sisteme de fertilizare şi irigare în asolament, vor permite optimizarea regimurilor de irigare şi fertilizare în asolament.
2016
Vor fi obţinute date experimentale cu privire la rolul diferitor premergători în obţinerea producţiei grîului de toamnă, în experienţele de cîmp de lungă durată. Va fi estimat efectul asolamentului pentru o serie de culturi de cîmp (grîu de toamnă, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb la boabe). Va fi determinat nivelul optim de saturare a asolamentului cu diferite culturi, inclusiv prăşitoare. Experienţele de cîmp de lungă durată cu diferite sisteme de fertilizare şi irigare în asolament, vor permite optimizarea regimurilor de irigare şi fertilizare în asolament.
2017
Vor fi obţinute date experimentale cu privire la rolul diferitor premergători în obţinerea producţiei grîului de toamnă, în experienţele de cîmp de lungă durată. Va fi estimat efectul asolamentului pentru o serie de culturi de cîmp (grîu de toamnă, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, porumb la boabe). Va fi determinat nivelul optim de saturare a asolamentului cu diferite culturi, inclusiv prăşitoare. Experienţele de cîmp de lungă durată cu diferite sisteme de fertilizare şi irigare în asolament, vor permite optimizarea regimurilor de irigare şi fertilizare în asolament.
2015
1349.4
2016
1356.4
2017
1353.5
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0