Managementul dezvoltării regionale privind diminuarea disparităților interregionale în cadrul Republicii Moldova prin prisma noii politici de coeziune europeană

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tofan Tatiana Mihail
15.817.06.28F
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2011-01-03 - 2018-12-31
2015
Vor fi determinate abordările metodologice de aplicare a politicii de dezvoltare regională în Uniunea Europeană, precum și modele eficiente de politici privind reducerea decalajelor existente între regiunile Europei. Vor fi analizate modele de zone dezavantajate din punct de vedere geografic, economic și social în UE, precum și metode de combatere a disparităților interregionale în Uniunea Europeană.
2016
Majorarea resurselor ştiinţifice în sfera instruirii umanistice şi a formării personalului de profil
2017
Elaborarea și argumentarea științifică a necesității unui sistem de indicatori pentru identificarea disparităților teritoriale a Republicii Moldova.
2015
70.0
2016
73.4
2017
90.0
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0