Sistemogeneza particularităţilor factorilor de risc, mecanismelor patogenetice și elaborarea strategiilor de tratament al AVC în populația RM.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Zota Eremei Eremia
15.817.04.08A
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2015-01-01 - 2018-12-31
2015
Se va elabora acordul informat a pacienților eligibili pentru studiu și criteriile de includere și excludere a pacienților pentru cercetare. Se vor revizui protocoalele clinice de evaluare şi managementul pacienţilor cu Accident vascular cerebral (AVC). Se va elabora metodologia de estimare a factorilor de risc privind sistematizarea, categorizarea acestora cu aprecierea ponderii specifice a fiecărui factor de risc în parte. Se va elabora conceptul de abordare personalizată a pacientului cu AVC și se va aprecia fenotipul pacientului cu AVC. Se vor elabora măsurile de profilaxie primară și secunadară în dependență de factorii de risc influențabili, non-influențabili și asocierea acestora. Va fi cercetat polimorfismul clinic al AVC și elaborate grupele de risc în dezvoltarea AVC. Se vor elabora și implementa programele de informare în masă a populației cu semnele alarmante ale AVC.
2016
Elaborarea acordului informat a pacientilor eligibili pentru studiu.Elaborarea criteriilor de includere şi excludere a pacienţilor pentru cercetare. Revizuirea protocoalelor clinice de evaluare şi managementul pacienţilor cu Accident vascular cerebral (AVC).Elaborarea metodologiei de estimare a factorilor de risc privind sistematizarea, categorizarea acestora cu aprecierea ponderii specifice a fiecărui factor de risc în parte. Elaborarea conceptului de abordare personalizată a pacientului cu AVC. Aprecierea fenotipului pacientului cu AVC.Elaborarea măsurilor de profilaxie primară şi secunadară în dependentă de factorii de risc influențabili și non-influențabili și asocierea acestora.Cercetarea polimorfismului clinic al AVC și elaborarea grupelor de risc în dezvoltarea AVC.Elaborarea și implimentarea programelor de informare în masă a populației cu semnele alarmante ale AVC.
2017
Identificarea factorilor de risc pentru patologia stenozantă cerebrală şi formarea grupelor de risc pentru AVC.Elaborarea programelor de screening a populaţiei prin implimentarea protocolului de examinare Doppler-Duplex a vaselor şi extracraniene.Implimentarea noilor strategiilor de evaluare si tratament a pacientilor cu patologie stenozanta a vaselor cerebrale.Obţinerea datelor cu privire la impactul tratamentului trombolitic asupra duratei medie de spitalizare, letalităţii, ratei recurenţelor, spitalizării repetate, incapacităţii temporare de muncă şi a dizabilităţii în aspect evolutiv de timp.
2015
903.9
2016
948.7
2017
883.8
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0