Particularităţile biologice ale tumorii ca factori decisivi în tratamentul complex al cancerului glandei mamare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sofroni Larisa Ion
15.817.04.14A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2020-01-01 - 2018-12-31
2015
Se vor determina Re Es, Re Pg şi a Her 2/neu (a tipului luminal A şi B) la pacientele cu CGM. Acest lucru va permite de a aprecia volumul optim al intervenţiei chirurgicale (mastectomie sau operaţie organomenajantă). Perspectivă reală de a optimiza programele de tratament chimioterapic şi hormonal în baza rezultatelor imunohistochimice căpătate ţine de micşorarea cheltuielilor neargumentate pentru procurarea preparatelor hormonale, deoarece se cunoaşte că 80% de paciente cu CGM primesc tratament cu Tamoxifen fără a fi apreciat statusul hormonal al tumorii. Perspectivele determinării HER2/neu pozitive va permite indicarea terapiei „ţintite” cu Trastuzumab. În cazul aprecierii tipului bazal de cancer, care nu prezintă receptori pentru nici unul dintre hormoni, denumit „triplu negativ”, pacientelor li se va recomanda chimioterapia sistemică. Se va efectua compararea rezultatelor aprecierii Her 2/neu prin metoda imunohistochimică şi imunocitochimică (efectuată retrospectiv) şi corelarea acestora cu parametrii clinico-morfologici şi metodele de tratament administrate va da posibilitate de a folosi în perspectivă metoda imunocitochimică. Principalul beneficiu în cazul dat este, că pacienta cu cancer mamar poate începe tratamentul „ţintă” cu Herceptină cu 2-3 luni mai devreme, faţă de cele la care examinarea s-a efectuat prin metoda imunohistochimică. Atât selectarea volumului optim al intervenţiei chirurgicale (mastectomie sau operaţie organo- menajantă), cât şi optimizarea programelor de tratament chimioterapic şi hormonal al pacientelor cu CGM în baza rezultatelor imunohistochimice căpătate vor fi elucidate într-un algoritm de conduită terapeutică a acestor paciente. Aceste rezultate vor permite de a clasifica tipurile de cancer mamar în funcţie de alterările moleculare implicate în progresia cancerului pentru posibilitatea unor terapii moleculare ţintite. Aceste rezultate şi algoritmul elaborat va fi introdus în Protocoalele clinice naţionale şi instituţionale pentru utilizare în practica oncologilor chirurgi, chimioterapeuţi şi radiotrapeuţi.
2016
Rezultatele preconizate pentru anul 2015 ţin de posibilitatea determinării Re Es, Re Pg şi a Her 2/neu (a tipului luminal A şi B) la pacientele cu CGM. Acest lucru va permite, în primul rând, de a aprecia volumului optim al intervenţiei chirurgicale (mastectomie sau operaţie opganomenajantă). Perspectivă reală de a optimiza programele de tratament chimioterapic şi hormonal în baza rezultatelor imunohistochimice căpătate ţine de micşorarea cheltuielilor neargumentate pentru procurarea preparatelor hormonale, deoarece se cunoaşte că 80% de paciente cu CGM primesc tratament cu Tamoxifen fără a fi apreciat statusul hormonal al tumorii. Perspectivele determinării HER2/neu pozitive va permite indicarea terapiei “ţintite” cu Trastuzumab. În cazul aprecierii tipului bazal de cancer, care nu prezintă receptori pentru nici unul dintre hormoni, denumit „triplu negativ”, pacientelor li se va recomanda chimioterapia sistemică. Compararea rezultatelor aprecierii Her 2 / neu prin metoda imunohistochimică şi imunocitochimică (efectuată retrospectiv) şi corelarea acestora cu parametrii clinico-morfologici şi metodele de tratament administrate va da posibilitate de a folosi în perspectivă medoda imunocitochimică. Principalul beneficiu în cazul dat este, că pacienta cu cancer mamar poate începe tratamentul „ţintă” cu Herceptină cu 2-3 luni mai devreme, faţă de cele la care examinarea s-a efectuat prin metoda imunohistochimică. Cu atât mai mult, că unele date din literatură afirmă, că tratamentul chimioterapic şi radioterapic preoperator poate schimba valoarea expresiei Her-2 în celula canceroasă. Atât selectarea volumului optim al intervenţiei chirurgicale (mastectomie sau operaţie opganomenajantă), cât şi optimizarea programelor de tratament chimioterapic şi hormonal al pacientelor cu CGM în baza rezultatelor imunohistochimice căpătate vor vi elucidate într-un algoritm de conduită terapeutică a acestor paciente. Aceste rezultate vor permite de a clasifica tipurile de cancer mamar în funcţie de alterările moleculare implicate în progresia cancerului pentru posibilitatea unor terapii moleculare ţintite. Aceste rezultate şi algoritmul elaborat va fi introdus în Protocoalele clinice naţionale şi instituţionale pentru utilizare în practica oncologilor chirurgi, chimioterapeuţi şi radiotrapeuţi
2017
Rezultatele obţinute în domeniul studierii particularităţilor biologice ale tumorii (Re Es, Re Pg, a Her 2/neu și a indicelui de proliferare Ki 67), au permis de a selecta pacientele care beneficiază de terapie hormonală, iar statusul Her2/neu, fiind supraexprimat de gena în cauză, este o opţiune terapeutică cu Trastuzumab pentru pacientele cu cancer mamar.Acest studiu ne-a permis de a selecta pacientele care necesită la I –a etapă de tratament intervenţie chirurgicală, mai mult ca atât, în dependenţă de rezultatele obţinute, putem argumenta indicaţiile către efectuarea mastectomiei sau a operaţiei organomenajante. Proiectul dat se va finaliza cu elaborarea unul algoritm de tratament personalizat al pacientelor cu cancer al glandei mamare.
2015
458.9
2016
473.4
2017
473.4
2015
0.0
2016
0.0
2017
0.0