Conferinţa Naţională cu participare Internaţională „Sănătatea copiilor şi factorii exogeni de risc”.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Friptuleac Grigore Efim
12.220.20.16 NI
Societatea Ştiinţifică a Igieniştilor din Republica Moldova
Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
Centrul Naţional de Sanătate Publică
2012
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proiecte privind organizarea manifestărilor ştiinţifice
Măsuri în sfera științei și inovării2012-05-04 - 2012-12-31
2012
Va fi elaborat programul, redactate materialele, editată culegerea corespunzătoare. Vor fi efectuate activităţi de organizare a conferinţei.
2012
10.0
2012
0.0