Producerea cărbunelui activ cu consum redus a resurselor energetice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lupaşcu Tudor Grigore
13.824.16.180T
Ecosorbent SRL
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileTransfer tehnologic2013-01-01 - 2013-12-31
2013
Producerea cărbunelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală (deşeuri locale), având un consum redus a resurselor energetice în procesul de producere.
2014
Scopul companiei „Ecosorbent” SRL constă în iniţierea activităţii economice privind producerea cărbunelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală cu consum redus de resurse energetice şi în satisfacerea necesităţilor pieţei interne în produsul nominalizat, unde cheltuielile de producere a cărbunelui activ din materie primă netradiţională de origine vegetală sunt cu mult mai reduse în raport cu alte procedee cunoscute şi utilizate în producere.
2013
450.0
2013
0.0