Reproducerea seminţelor elită şi implementarea în cultură a soiului nou de soia Zodiac

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Celac Valentin Radion
12.824.14.161T
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Transfer tehnologic2012-01-01 - 2013-12-31
2012
Vor fi însămînţate circa 10 ha cu seminţe de categoria baza superelită ale soiului de soia Zodiac şi vor fi produse circa 15 t de seminţe de categoria superelită, care în anul următor 2013 vor fi folosite pentru semănat pe suprafaţa de 150 ha, în scopul obţinerii a 225 t de seminţe de categorie elită. Vor fi apreciate particularităţile morfofiziologice ale plantelor în câmpul de superelită şi elită şi determinate calităţile biologice ale seminţelor superelită ale soiului Zodiac în anul 2012.
2013
Vor fi recoltate plantele de super elită a noului soi de „soia Zodiac” pe o suprafaţă de 150 ha şi vor fi apreciaţi principalii indici de productivitate (numărul plantelor la un metru pătrat, înălţimea plantei, distanţa de inserţie a primilor păstăi pe plantă de la suprafaţa soiului, numărul nodurilor de plantă, numărul păstărilor şi a boabelor la o plantă, productivitatea plantei, masa a o mie boabe) şi producţia de boabe.
2012
100.0
2013
100.0
2012
0.0
2013
0.0