Înfiinţarea pepinierei de cultură a arborilor ornamentali prin aplicarea tehnologiilor inovaţionale

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Roşca Ion Andrei
11.824.08.131T
Necunoscută, Moldova
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Va fi înfiinţată pepiniera cu arbori ornamentali prin aplicarea tehnologiilor inovaţionale.
2012
În circuitul pepinieristic vor fi incluse 3,5 ha de teren, pe care se vor planta cca 17500 specii şi cultivaruri noi de material săditor decorative lemnoase, ce vor servi ca material de plantare. Se vor aplica scheme moderne de plantare în funcţie de specie şi cultivar, ce vor favoriza ritmul de creştere şi dezvoltare.
2011
551.5
2012
349.0
2011
0.0
2012
0.0