Contribuţii în studierea particularităţilor clinico-epidemiologice şi tratamentul hepatitelor virale şi profilaxia cirozelor hepatice la copii prin utilizarea preparatului autohton Pacovirină.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bîrca Ludmila Alexandru - 2011
dr.hab Spînu Constantin Ion - 2012
11.834.09.05A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte din cadrul programelor de stat
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2011-01-01 - 2012-12-31
2011
Vor fi obţinute şi analizate rezultate preliminare privind particularităţile clinico-epidemiologice, nivelul morbidităţii şi factorii determinanţi în dezvoltarea procesului epidemic ale hepatitelor virale B, C şi D şi cauzate de herpesvirusuri la copii. Va fi evaluată eficacitatea utilizării preparatului autohton „Pacovirină plus” în tratamentul hepatitelor virale B, C şi D şi celor etiologic cauzate de herpesvirusuri la copii.
2012
Vor fi determinate şi evaluate caracteristicile clinico-epidemiologice, virusologice şi imunologice privind aprecierea eficacităţii terapeutice a Pacovirinei pentru hepatitele virale B, C şi D la copii, inclusiv cele cauzate de virusurile herpetice prin cumularea şi monitorizarea pe parcursul etapei a doua a 36 pacienţi în grupul experimental şi martor. Va fi evaluată eficacitatea tratamentului cu Pacovirină cu perfectarea standardului de tratament al infecţiilor menţionate în contextul rezultatelor obţinute. Va fi perfectată o cerere de brevetare privind evaluarea eficienţei Pacovirinei în tratamentul copiilor cu hepatite virale.
2011
100.0
2012
100.0
2011
0.0
2012
0.0