Fundamentarea mecanismului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii exportatoare de mărfuri şi servicii de producţie proprie A

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Aculai Elena Vladimir
08.819.08.01A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi studiată şi generalizată experienţa străină cu privire la problemele IMM-urilor exportatoare, susţinerea de către stat a activităţii de export a producătorilor autohtoni. Vor fi identificate necesităţile IMM-urilor în Republica Moldova privind principalele resurse necesare pentru iniţierea şi extinderea activităţii de export, precum şi analizate posibilităţile întreprinderilor de accesare a acestor resurse. Vor fi elaborate propuneri pentru perfecţionarea politicii de stat privind stimularea exportului IMM-urilor in RM prin prisma îmbunătăţirii accesului lor la resursele necesare.
2009
Vor fi realizate interviurile cu antreprenorii sectorului ÎMM exportatori de mărfuri şi servicii de producţie proprie. Vor fi prelucrate, generalizate şi analizate rezultatele interviurilor în scopul identificării problemelor şi necesităţilor specifice curente ale exportatorilor moldoveni. Vor fi elaborate propuneri cu privire la susţinerea ÎMM exportatoare cu accentul pe îmbunătăţirea accesului antreprenorilor la resurse.
2008
85.0
2009
120.0
2008
0.0
2009
0.0