Elaborarea tehnologiei de utilizare a butanolului pentru combustie în motoarele cu ardere internă

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Molotcov Iurii Anatoli
09.838.06.07A
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Concepţii ale programelor de stat
Eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabileAplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Vor fi elaborate recepturile combustibilului mixt. Vor fi cercetate şi încercate prealabil motoare, alimentate cu combustibil mixt cu butanol.
2010
Vor fi studiate caracteristicile de reglare ale motorului alimentat cu amestecuri combustibile, care conţin butanol. Vor fi efectuate încercările de exploatare ale motorului alimentat cu amestec cu butanol. Vor fi elaborate recomandări privind producerea şi utilizarea amestecurilor combustibile cu butanol.
2009
200.0
2010
100.0
2009
0.0
2010
0.0