Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Igor Petru
09.817.08.017A
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2008-07-01 - 2010-12-31
2009
Va fi dezvoltat şi implementat sistemului „Expert on-line” – sistem de expertizare on-line a ... »proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării ajustat la cerinţele Consiliului Consultativ de Expertiză al AŞM. Vor fi elaborate documentaţia tehnică pen¬tru utilizarea, Sistemului Expert on-line. Vor fi implementate mecanisme pentru diseminarea automatizată a informaţiei privind concursurile de proiecte din sfera ştiinţei şi inovării. Va fi elaborată metodologia de optimizare a funcţionării infrastructurii pe bază reţelei AŞM. Vor fi elaborate propuneri tehnice pentru majorarea fiabilităţii de funcţionare a infrastructurii informaţionale a reţelei academice. Va fi implementată tehnologia 1 Gbps în cadrul reţelei informatice a CSŞDT.
2010
Vor fi studiate formularele propunerilor de proiecte/programe de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic naţionale, bilaterale şi internaţionale, inclusiv FP7. Va fi elaborat caietul de sarcini şi propuse şabloane pentru: a) propunere de proiect/program din sfera ştiinţei şi inovării; b) contract de finanţare a proiectelor de cercetare c) raport ştiinţific; d) mecanism de diseminare automatizată a rezultatelor. Vor fi dezvoltate şi testate modulele: a) „e-Proiect din sfera ştiinţei şi inovării”. b) „e-Contract de finanţare a proiectelor de cercetare-dezvoltare”; c) „e-Raport ştiinţific”; d) diseminarea activităţii de cercetare-dezvoltare din cadrul proiectelor/programelor. Vafi elaborat Ghidul utilizatorului pentru toate modulele sistemului. Va fi conectat la reţeaua ACADEMICA cu fibră optică Nodul Biocentru şi Nodul Buiucani.
2009
2392.2
2009
20.0
2010
2137.5
2009
0.0
2009
20.0
2010
0.0