Valorificarea ştiinţifică şi publică a tezaurului muzeal în context naţional/internaţional

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sava Eugen Nicolae
09.817.07.001A
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2009-01-01 - 2010-12-31
2009
Va fi amplificată cercetarea ştiinţifică muzeală de teren ca sursă de identificare şi recuperare de noi bunuri culturale pentru dezvoltarea tezaurului muzeal Vor fi stabilite şi sistematizate tipurile iconografice, piesele de podoabă din metale preţioase, categoriile de documente din colecţiile muzeale în scopul introducerii lor în circuitul ştiinţific şi public naţional şi internaţional. Pentru elaborarea Enciclopediei muzeografiei moldoveneşti vor fi elucidate particularităţile de evoluţie a muzeografiei moldoveneşti, vor fi identificate personalităţile care au contribuit la dezvoltarea sistemului muzeal din republică, vor fi determinate conceptele cu privire la muzeologie. Va fi promovat demersul expoziţional în ţară şi peste hotare prin organizarea expoziţiilor temporare tematice în incinta muzeului şi prin participarea cu tezaurul muzeal la expoziţiile internaţionale „Mari civilizaţii europene – Cultura Cucuteni-Tripolie”, „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” , organizate în cadrul unor proiecte internaţionale a Uniunii Europene.
2010
Va fi continuată cercetarea specifică de muzeu în scopul valorificării ştiinţifice şi publice a diverselor colecţii ale tezaurului muzeal. Vor fi studiate colecţiile arheologice depozitate în fondurile muzeelor de arheologie din Ucraina, Rusia, România în scopul precizării şi cunoaşterii unor particularităţi ale culturilor arheologice comune pentru spaţiul est-european. Vor fi continuate investigaţiile privind relaţiile dintre români şi diferite comunităţi de slavi în sec. VI-XIV, a istoriei presei basarabene, a problemelor de protejare a patrimoniului cultural. Va fi raţionalizat sistemul ştiinţific de evaluare cantitativă şi calitativă a bunurilor arheologice ale patrimoniului muzeal. Vor fi elaborate şi sistematizate compartimentele tematice pentru programul multimedia din expoziţia permanentă a muzeului „Istorie şi civilizaţie”. Vor fi organizate şi promovate expoziţii tematice, clasice şi de avangardă din punct de vedere muzeotehnic, utilizând piese din fondurile muzeale şi din colecţii private în ţară şi peste hotare. Va fi valorificat şi tezaurul muzeal arheologic prin participarea la expoziţia internaţională „Lumea uitată a vechii Europe, Valea Dunării, 5000 – 3500 î.H., la Ashmolean Museum de la Oxford (mai 2010) şi la Museum of Cycladic Art de la Atena, Grecia (octombrie 2010).
2009
1328.0
2009
1400.0
2010
1437.4
2009
0.0
2009
0.0
2010
0.0