Laboratorul: controlul calităţii produselor agricole şi nutreţurilor combinate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Caisîn Larisa Grigori
Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
1. Amenajarea încăperii pentru laborator 2. Procurarea, instalarea şi asigurarea utilajului 3. Studierea metodicilor de lucru cu utilajul 4. Analiza nutreţurilor şi nutreţurilor combinate 5. Elaborarea recetelor în corespundere cu valoarea nutritivă a nutreţurilor R.M.
2010
375.0
2010
375.0