POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 88

1AbuTaber T.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
2Amarfii-Railean N. V.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Apărece N.
4Babălău L.
5Băbălău R.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
6Bajerean E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Balan I.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Barbăneagră V.
9Bîrcă A.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Bodarev P.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Bordeianu O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bucur V.
Doctor Habilitat în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Bulgaru V.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Busuioc A.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
15Caraman S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Cechina E.
Doctor în economie
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Cicibaba I.
18Cioban T.
19Ciubotaru V.
Doctor
08.00.12 Contabilitate; audit; analiză economică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Cojocari A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)