POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 4

1Arnăut V.
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Burţeva L. V.
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Stadler L.
Doctor în tehnică
05.13.11 Programarea calculatoarelor electronice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Todoroi D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)