POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 738

721Furtună V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
722Furtuna V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
723Furtuna Z. G.
724Furtuna-Şevcenco O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
725Furtuna-Vladei N.
Doctor în ingineria materialelor şi tehnologii industriale
253.03. Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
726Fus A. V.
727Fusa C.
728Fusa E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
729Fusco I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
730Fusea S.
731Fuştei N. I.
Doctor în istorie
07.00.02 Istoria romanilor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
732Fuştei R.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
733Fusu C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
734Fusu G.
735Fusu L.
Doctor în medicina
14.00.18 Psihiatrie şi narcologie
736Fusu M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
737Fusu S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
738Fuyor O.