POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 6830

6661Curoş L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6662Curoșu D.
6663Curoșu N.
6664Curov I.
6665Curov V.
6666Curşunji D. C.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6667Curtean A.
6668Curtean C.
6669Curtean E.
6670Curtean T. M.
6671Curteanu A. M.
Doctor în medicina
14.00.09 Pediatrie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6672Curteanu D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6673Curteanu L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6674Curteanu (Uglea) M.
6675Curtescu D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6676Curtescu M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6677Curtescu-Marinciuc T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6678Curtev L.
6679Curtev N.
Doctor în filologie
10.02.03 Limbi slave (cu indicarea limbii concrete)
6680Curteva I. G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)