POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 306

301Kuzminova M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
302Kuznecov V.
303Kuznețova V. N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
304Kvitnytskyi M. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
305Kyvyrzhik N. I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
306Kzamanska I.