POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 3417

21Macari A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Macari A.
Doctor în tehnică
05.18.13 Tehnologia produselor alimentare conservate
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Macari D.
24Macari D.
25Macari D.
26Macari E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Macari G.
28Macari I.
29Macari I.
30Macari L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Macari L.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Macari M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Macari M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Macari N.
35Macari P. M.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.02 Ecuatii diferentiale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Macari V. G.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Macari V.
38Macari V.
Doctor Habilitat în biologie
03.00.13 Fiziologia omului si animalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Macari V. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Macari V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)