POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 725

21Fală A. A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Fala G.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Fala I.
24Fală I.
Doctor în economie
08.00.05 Economie şi management
25Fală M.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Fală N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Fala P.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Fala V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Fala V.
Doctor Habilitat în medicină clinică
323.01. Stomatologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Fală V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Falaleev O.
32Falca A.
33Falca C. A.
34Falcă R.
35Falo I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Fanari V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Fandeev E.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Fandeev O. A.
39Fanea A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Fanic V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)