POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 6830

21Cabacov D. V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Cabancov I.
23Cabanţov O.
24Cabanu V.
25Cabari A.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Cabătut T.
27Cabina I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Cacean A. M.
29Cacean D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Cacean V. V.
31Cacerovschi A.
32Cacerovschi T.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Cacian D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Cacianova J.
35Caciuc I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Caciuc L.
37Caciuc N.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Caciuc V.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Caciula I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Caciula I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)