POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 188

21Bîlba R.
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
22Bîstriţchi I.
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne (cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23Bodiu A. Z.
Doctor în medicină clinică
321.21. Neurochirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
24Bohanţov A.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
25Boleac D.
Doctor în medicină clinică
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
26Bolotnicova V. A.
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
27Botez M.
Doctor în medicină clinică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28Botnari V. P.
Doctor în medicină clinică
321.22. Urologie şi andrologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
29Brega D.
Doctor în medicină clinică
321.20. Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
30Bugai R.
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne (cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
31Bujor S. P.
Doctor în medicină clinică
321.13. Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
32Bunea D.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
33Burduniuc (Popa) O.
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
34Buruiana S.
Doctor în medicină clinică
321.10. Hematologie şi hemotransfuzie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
35Calaraş D.
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne (cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
36Călcâi C.
Doctor în medicină clinică
321.05. Neurologie clinică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
37Calenda O. V.
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
38Capros H.
Doctor în medicină clinică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
39Caraiani O. N.
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
40Carauş T. N.
Doctor în medicină clinică
322.01. Pediatrie şi neonatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)