POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 6830

-19Cuznețova O.
-18Cuznețova O.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-17Cuznețova S.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-16Cuzneţova T. D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-15Cuznețova V. A.
-14Cuzor T. S.
Doctor în medicina
14.00.06 Cardiologie şi reumatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-13Cuzovlev V.
-12Cvarciuc N.
-11Cvasivca T. V.
-10Cvasnei D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-9Cvasniuc I.
-8Cvasov D.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-7Cvasov I.
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-6Cvasvitchi C.
-5Cvilincov A. I.
-4Cvilincova E. N.
Doctor Habilitat în istorie
07.00.01 Istoria Moldovei
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
-3Cvintarnaia D.
-2Czeapek S. V.
-1Czech B.
0Czihal A.