POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 23

1Andriţchi V. I.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Babii V. I.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Baciu S.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bodrug-Lungu V. E.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Borozan M.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Callo T. M.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ciorbă C.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Cojocaru V. G.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cojocaru V. P.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Cuzneţov L.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Dandara O. N.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Dorgan V. P.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Gagim I. T.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Guţu V. I.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Hariton A. Z.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Lupu I. I.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Mândâcanu V.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Manolachi V. G.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.04 Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Pâslaru V. M.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.01 Pedagogie generala
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Petrovschi N. P.
Doctor Habilitat în pedagogie
13.00.02 Teoria şi metodica instruirii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)