POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 96

1Anichina J.
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Anvar N.
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
3Baca S. G.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Baerle A. V.
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Barbă A. N.
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Belevschi S. S.
Doctor în chimie
02.00.05 Electrochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Borţoi T. V.
Doctor în chimie
02.00.05 Electrochimie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Boţan V. I.
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bulimestru I.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Bulmaga P. I.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cahovschi I.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Caţer R. P.
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
13Cazac T. A.
Doctor în chimie
02.00.02 Chimie analitica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Ciocârlan A. G.
Doctor în chimie
02.00.10 Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Ciornea V. A.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Cocu M. A.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Conunov G. A.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Coropceanu E. B.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Cotovaia A.
Doctor în chimie
02.00.01 Chimie anorganica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Covaliov V. V.
Doctor în chimie
02.00.04 Chimie fizica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)