POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 26

1Arcuş-Jantovan E.
Doctor în istorie şi arheologie
613.01. Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Băţ M.
Doctor în istorie şi arheologie
613.01. Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Burmenco L.
Doctor în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Căldare G.
Doctor în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală (pe perioade)
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Caşu I.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Chiciuc L. I.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Ciobanu P.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Corman G.
Doctor în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Corobcean A.
Doctor în istorie şi arheologie
613.01. Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Covalschi S.
Doctor în istorie şi arheologie
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Creţu V.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Damian V.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Dulschi I. F.
Doctor în istorie şi arheologie
611.04. Teoria şi metodologia ştiinţelor istorice
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Duminica I. I.
Doctor în istorie şi arheologie
611.03. Istoria universală (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Eşanu V. M.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Fidelschi S.
Doctor în istorie şi arheologie
613.01. Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Galuşcenco O.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Gheleţchi I. I.
Doctor în istorie şi arheologie
611.02. Istoria românilor (pe perioade)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Levinschi A. N.
Doctor în istorie şi arheologie
613.01. Arheologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Miron M.
Doctor în istorie şi arheologie
612.01. Etnologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)