POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 51

1Alzghool F.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
2Andrieş V.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Badrajan S. V.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Balaban L. I.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Barbas E.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Conferenţiar universitar
6Berezovicova T.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Bohanţov A.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Bunea D.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Cazac A.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Celac A.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Cervoneac M.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
12Ciobanu-Suhomlin I. E.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Condraticova L. E.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.04 Arte vizuale
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Dănilă A.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Daniţă T. T.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Fedorenco V.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Galaicu V.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Ghilaş V. N.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Gupalova E. V.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.02 Arta muzicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Hatipova I.
Doctor în studiul artelor şi culturologie
17.00.01 Arte audio-vizuale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)