POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 165

1Ababii O.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Adsîz R.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
3Amelicichin E. T.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Balercă V.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Baranetz E.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Barbăneagră A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Barbaroş N.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Barbăroş T.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Bejan A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Belibova S.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
534.01 Pedagogie specială
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Bețivu A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Bezede R.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Bîrsa E. A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Blăndu A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bleandură N.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.01. Pedagogie universitară
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bogdanova V.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
532.02. Didactică şcolară (pe trepte şi discipline de învăţămînt)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Boișteanu A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bragarenco N. P.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Branişte G.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
533.04. Educaţie fizică, sport, kinetoterapie şi recreaţie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Briţchi A.
Doctor în ştiinţe ale educaţiei
531.01. Teoria generală a educaţiei
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)