POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 180

1Abraş M. D.
Doctor în medicină clinică
321.03. Cardiologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Alhabeebi B.
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Alsaliem T.
Doctor în medicină clinică
322.01. Pediatrie şi neonatologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Ambrosii T.
Doctor în medicină clinică
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Andronachi C.
Doctor în medicină clinică
321.16. Otorinolaringologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Andronachi V.
Doctor în medicină clinică
321.21. Neurochirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Andronic S.
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Aneste E.
Doctor în medicină clinică
321.13. Chirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Antipa V. A.
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Arion M.
Doctor în medicină clinică
324.01. Radiologie şi imagistică medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Bacalim L. G.
Doctor în medicină clinică
321.20. Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Banov P. V.
Doctor în medicină clinică
321.22. Urologie şi andrologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Belii N.
Doctor în medicină clinică
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Bîlba R.
Doctor în medicină clinică
321.17. Oftalmologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Bîstriţchi I.
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne (cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Bivol E. I.
Doctor în medicină clinică
321.01. Boli interne (cu specificarea: Gastroenterologie; Pulmonologie; Hepatologie; Nefrologie)
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bodiu A. Z.
Doctor în medicină clinică
321.21. Neurochirurgie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bodnar V.
Doctor în medicină clinică
321.15. Obstetrică şi ginecologie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Boleac D.
Doctor în medicină clinică
321.19. Anesteziologie şi terapie intensivă
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bolotnicova V. A.
Doctor în medicină clinică
321.07. Ftiziopneumologie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)