POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 29

1Andronache L. M.
Doctor în medicină fundamentală
315.01. Biochimie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Arnaut O.
Doctor în medicină fundamentală
312.01. Fiziologie şi fiziopatologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Baroud A.
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bendelic A.
Doctor în medicină fundamentală
311.01. Anatomia omului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Buliga V.
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Burduniuc (Popa) O. S.
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cerlat S.
Doctor în medicină fundamentală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Chiru T. A.
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ciobanu C. C.
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Cociug A. M.
Doctor în medicină fundamentală
311.02. Anatomie patologică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Coreţchi I. G.
Doctor în medicină fundamentală
314.01. Farmacologie şi farmacologie clinică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Crudu V. N.
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Donici E. V.
Doctor în medicină fundamentală
316.01. Farmacie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Globa T. G.
Doctor în medicină fundamentală
311.02. Anatomie patologică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Lazăr C.
Doctor în medicină fundamentală
315.01. Biochimie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Lozan-Tîrşu C.
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Macagonova O. I.
Doctor în medicină fundamentală
311.01. Anatomia omului
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Mazuru V. G.
Doctor în medicină fundamentală
311.02. Anatomie patologică
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Oltu I.
Doctor în medicină fundamentală
313.02. Microbiologie, virusologie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Pavlovschi E.
Doctor în medicină fundamentală
315.01. Biochimie medicală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)