POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 266

1Abaşkin V. G.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Abramciuc V.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.03 Radiofizica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Achimova E. A.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Achiri I. C.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.00 Matematica
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Afanas D.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.04 Geometrie si topologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Alexeeva S. A.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7AlFaqih F.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.07 Matematica de calcul
8AlHaroun A.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
9Alhazov A. E.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.05.01 Bazele teoretice ale informaticii: programarea calculatoarelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Andrieş G. M.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.07 Matematica de calcul
11Anghel S. S.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Antoseac B. I.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.18 Cristalografie si fizica cristalelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Antropov E. I.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Arapan S. C.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.07 Fizica starii condensate
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Balaban S. N.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.02 Fizica teoretica si matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Balan P.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.09 Cibernetica matematica
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Balmuş I.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.10 Fizica si ingineria semiconductorilor
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Baltag I.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.01.00 Matematica
01.01.02 Ecuatii diferentiale
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
19Băncilă S.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
01.04.15 Fizica atomica si moleculara
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bardeţchi P. I.
Doctor în ştiinţe fizico-matematice
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)