POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 175

1Andrieş V. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.06 Legumicultura
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Andriucă V. P.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.03 Agropedologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Arhip O. D.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.04 Agrochimie
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bacean I.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.03 Agropedologie
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Bădărău S. T.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Balmuş Z. C.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Banegru D.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.04 Agrochimie
8Barbarov V.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.01 Agrotehnica
9Batco M. G.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Belioglo N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
11Bezuglova S. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Blic L.
Doctor în ştiinţe agricole
06.02.04 Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere
13Boaghii I. V.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.01 Agrotehnica
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Borozan P. A.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Botnarenco P. M.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.05 Ameliorarea si producerea semintelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Boubătrîn I. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Bradovschi V. A.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.11 Protectia plantelor
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Bragaru N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.02 Imbunatatiri funciare
19Brânzilă I. V.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.09 Fitotehnie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Bratco D. N.
Doctor în ştiinţe agricole
06.01.08 Viticultura
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)