POTENŢIAL ŞTIINŢIFIC UMAN

ABCDEFGHIÎJKLMNOPQRSŞTŢUVWXYZAll

Search of executors:
Extended search Statistica


Executanti de proiecte CDI și/sau autori de lucrari publicate: 34

1Babâră N. M.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.20 Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2Bahnaru V. I.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
3Băieşu N. M.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.09 Folcloristica
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
4Bantoş A. A.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.01 Literatura romana
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
5Botnarciuc V. T.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
6Burlacu A. G.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.01 Literatura romana
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
7Cimpoi M. I.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.01 Literatura romana
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
8Ciocanu I. M.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.01 Literatura romana
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
9Ciocoi T.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.06 Literatura universală şi comparată
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
10Colţun G.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
11Condrea I. I.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.19 Lingvistică generală (cu specificare: sociologică psihologică, contrastiv -tipologică, structurală, matematică, computaţională)
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
12Constantinovici E. N.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
13Corbu H. G.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.01 Literatura romana
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
14Eremia A. I.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
15Eţcu I. I.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
Profesor universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
16Gabinschi M. A.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
Conferenţiar cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
17Gavrilov A. P.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.08 Teoria literaturii
Profesor cercetător
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
18Gogin G. M.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.05 Limbi romanice
19Grati A. V.
Doctor Habilitat în filologie
10.01.08 Teoria literaturii
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
20Hanganu A. V.
Doctor Habilitat în filologie
10.02.01 Limba română
Conferenţiar universitar
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)