19. Buşmachiu Eugenia
Doctor în economie
Conferenţiar universitar
Abilitat la specialitatea:
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
23. Fuior Elena
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
28. Secrieru Angela
Doctor Habilitat în economie
Conferenţiar universitar
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
522.01. Finanţe
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)