Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
IMSP Institutul Oncologic

1. Belev Nicodim
Conferenţiar cercetător
Profesor universitar
Abilitat la specialitatea:
321.20. Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)
2. Bulat Iurie
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
321.20. Oncologie şi radioterapie
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)