Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor

11. Ştefîrţă Anastasia
Doctor Habilitat în biologie
Conferenţiar cercetător
Profesor cercetător
Abilitat la specialitatea:
164.02. Fiziologie vegetală
Publicaţii în reviste ştiinţifice naţionale acreditate (Cat. A, B, C)