Lista persoanelor abilitate cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova